Ja, ik help mee!

 • iDeal betaling

 • Over Lions

 • Stichting Informatie

 • Adres: Rijksweg 62, 1906 BJ Limmen

 • KvK-nummer: 41184947

 • Algemene Voorwaarden

 • Alle publiciteitsuitingen in het kader van de actie dragen naam en beeldmerk van Fight for Sight en Wilde Ganzen. De actiegelden lopen via rekening nummer NL43 ABNA 0439 2213 15 t.n.v. Lions Werkgroep Blinden onder vermelding van het actienummer.

Doneer een oogoperatie

Voor €10 wordt een blinde weer ziende, dit volgens het Robin Hood principe.

€10 Anders

Wat zijn Lionsclubs

In 2017 bestonden de Lions 100 jaar. Lions is de grootste service organisatie ter wereld. Nederland telt bijna 12.000 Lions verdeeld over 440 Lionsclubs. Wereldwijd zijn er in 208 landen 1.4 miljoen Lions, verdeeld over 46.000 Lionsclubs. Lions kennen gemengde, vrouwen en mannen clubs.
De wijze waarop Lionsclubs wereldwijd zich belangeloos inzetten voor personen en organisaties die hulp nodig hebben, was reden voor een agentschap van de Verenigde Naties om Lions Clubs International Foundation uit te roepen tot de beste NGO* ter wereld. Want alle Lions in de hele wereld zijn vrijwilligers zonder enige vergoeding. Lions kennen dus geen strijkstokken. Bent u geïnteresseerd in de Lionsclubs in uw regio? Op www.lions.nl vindt u de e-mailadressen van alle Lionsclubs in Nederland. De meeste clubs hebben de naam van hun vestigingsplaats.

0
KILO MUNTEN PER JAAR
0
€ SINDS START
0
OOGOPERATIES SINDS START
 • cvideo-placeholder
 • Wilde Ganzen Logo
 • uServ Logo
 • Stichting Lions
 • video-placeholder
 • Wilde Ganzen Logo
 • uServ Logo
 • Stichting Lions